Feeds:
Bài viết
Phản hồi

Archive for the ‘Thử Miêu’ Category

Ngự Miêu

Triển Chiêu cn Tử Nguyệt

Hậu cần: Lam Nguyệt & Tử Nguyệt

Photographer: Lam Nguyệt & Tử Nguyệt

Re-touch: Lam Nguyệt & Tử Nguyệt

Phục trang: Lam Nguyệt & Tử Nguyệt

Make-up *gãi đầu* ơ~ có sao??? =]]

PTS *gãi gãi* cần thiết à??? =]]

Chân thành cảm ơn ánh mặt trời chói chang đã cho chúng ta nguồn sáng vô tận…

Vô cùng cảm kích 2 cánh tay siu nhơn giúp chúng ta xách một đống đồ mà không cần ai giúp…

ngàn lần thương cảm đôi chân đi bộ đến tê liệt của chúng ta

(more…)

Read Full Post »

Bạch Ngọc Đường cn Lam Nguyệt hồ yêu

Triển Chiêu cn Tử Nguyệt

Hậu cần: Lam Nguyệt & Tử Nguyệt

Photographer: Lam Nguyệt & Tử Nguyệt

Re-touch: Lam Nguyệt & Tử Nguyệt

Phục trang: Lam Nguyệt & Tử Nguyệt

Make-up *gãi đầu* ơ~ có sao??? =]]

PTS *gãi gãi* cần thiết à??? =]]

Bánh…

*mỉm cười kỳ bí*

(more…)

Read Full Post »

[fic] Thử Miêu_BE

Bạch Ngọc Đường cn Lam Nguyệt hồ yêu

Triển Chiêu cn Tử Nguyệt

Hậu cần: Lam Nguyệt & Tử Nguyệt

Photographer: Lam Nguyệt & Tử Nguyệt

Re-touch: Lam Nguyệt & Tử Nguyệt

Phục trang: Lam Nguyệt & Tử Nguyệt

Make-up *gãi đầu* ơ~ có sao??? =]]

PTS *gãi gãi* cần thiết à??? =]]

Đợi

(more…)

Read Full Post »

[fic] Thử Miêu

Bạch Ngọc Đường cn Lam Nguyệt hồ yêu

Triển Chiêu cn Tử Nguyệt

Hậu cần: Lam Nguyệt & Tử Nguyệt

Photographer: Lam Nguyệt & Tử Nguyệt

Re-touch: Lam Nguyệt & Tử Nguyệt

Phục trang: Lam Nguyệt & Tử Nguyệt

Make-up *gãi đầu* ơ~ có sao??? =]]

PTS *gãi gãi* cần thiết à??? =]]

(more…)

Read Full Post »

Chính thức khởi động cho project Thử Miêu

Bạch Ngọc Đường cn Lam Nguyệt hồ yêu

Triển  Chiêu cn Tử Nguyệt

(more…)

Read Full Post »

đúng như tên gọi… đây là thành quả của một ngày đẹp trời, nổi máu bựa…

Vâng~ không phải Thử Miêu cổ trang, cũng không phải Thử Miêu hiện đại… mà là một khái niệm hoàn toàn mới Thử-Miêu-xuyên-không =]]

Thử Miêu xuyên không = đầu tóc cổ trang + phục trang hiện đại =]]

(more…)

Read Full Post »

« Newer Posts

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 36 other followers